bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Conclusies

Conclusies

  • De afvalgerelateerde doelstellingen uit het LAP2, tweede wijziging, en het programma VANG, zoals afvalscheiding, nuttige toepassing en recycling worden in de regiogemeenten niet of in bepaalde mate gehaald. Met de ambitie om het percentage gescheiden ingezameld en gerecycled (grof) huishoudelijk afval in 2020 op een niveau van 75% te brengen wordt van gemeenten een grote inspanning verwacht.
  • Door het initiatief om landelijk de gemeenten in vergelijkbare clusters in te delen op basis van het aandeel hoogbouw, krijgen gemeenten een haalbare afvalprestatie (uitgedrukt in kg restafval per inwoner per jaar) toegewezen. Daarmee kunnen gemeenten de verschillen in afvalprestaties per gemeente vergelijken en kunnen hun haalbare doelen beter vergelijken met andere gemeenten.
  • Er komt steeds meer aandacht voor het (beter) scheiden en inzamelen van kunststofverpakkingen, drankkartons, textiel, klein elektronisch afval, GFT en papier. Er wordt ingezet op het inzamelen, sorteren en verwerken van grof huishoudelijk afval.
  • GFT-afval en zuiveringsslib, afkomstig van de zuivering van afvalwater, worden steeds vaker gebruikt voor het produceren van biogas.

 

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+