bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

Duurzaamheid is al enkele jaren een belangrijk criterium voor de producten en diensten die overheden inkopen. Het is echter lastig te bepalen hoe afvalverwerking duurzaam ingekocht kan worden. Door gezamenlijk inkoopcriteria te formuleren kunnen gemeenten wel voorkomen dat zij producten en diensten inkopen die slechts marginaal bijdragen aan duurzaamheid.

Met de Green Deal Circulair Inkopen hebben vele publieke en private partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, afgesproken om de vraag naar circulair geproduceerde goederen te stimuleren. Vanaf 2016 moet in de inkoopprocessen, -beleid en –strategie het circulair inkopen zijn geïntegreerd. Hiermee kunnen kosten worden bespaard, banen gecreëerd en wordt de milieu-impact van de inkopen gereduceerd (verduurzaming).

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+