bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Hoeveelheid vrijkomend afval

Hoeveelheid vrijkomend afval

Bij bronscheiding gaat het om afvalcomponenten die burgers gescheiden houden en vervolgens gescheiden aanbieden of inleveren. Er zijn gemeenten die (een deel van) het restafval laten nascheiden, waarbij recyclebare componenten uit het gemengde restafval worden gehaald.

Het percentage gescheiden inzameling en recycling van huishoudelijk afval ligt voor alle gemeenten in de regio Rijnmond onder het landelijke gemiddelde van 50%.

Met het Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval wordt het vergroten van afvalscheiding en de vermindering van huishoudelijk restafval in gang gezet. In 2020 is een doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar gemiddeld 100 kg per inwoner per jaar. In 2013 was dit nog gemiddeld 244 kg.

Door de grote verschillen in afvalprestaties per gemeente wordt in de Notitie clustering gemeenten op basis van hoogbouw en gedifferentieerde richtlijnen voor huishoudelijk restafval, voorgesteld de gemeenten in vergelijkbare clusters in te delen op basis van het aandeel hoogbouw. De verschillende clusters krijgen een haalbare afvalprestatie uitgedrukt in kg restafval per inwoner per jaar. Gemeenten kunnen hiermee hun prestaties en haalbare doelen beter vergelijken met andere gemeenten.

De gegevens voor de meeste afvalindicatoren komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De beschikbaarheid van gegevens verschilt per jaar, waardoor schommelingen in de uitkomsten kunnen ontstaan.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+