bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Inleiding

Afval

Afval leidt tot aantasting van de natuur, verspilling van grondstoffen en hinder in de leefomgeving. Bijvoorbeeld omdat het ongedierte aantrekt, maar ook levert een niet schone omgeving negatieve effecten op voor het psychisch welbevinden van de inwoners en kunnen gevoelens van onveiligheid ontstaan. Afval moet daarom voorkomen worden. Voor afval geldt nog steeds: eerst preventie, dan scheiden, dan verbranden en, als dat allemaal niet lukt, afval storten. Afvalpreventie biedt kansen. Het sluiten van kringlopen en slim hergebruik zorgen voor minder afval en leveren bovendien geld op.


Afvalscheiding blijkt door de gemeenten in de regio Rijnmond nog onvoldoende te lukken: (landelijke) doelstellingen worden niet gehaald. Afvalverbranding wordt benut als bron van energie; in de vorm van elektriciteitsopwekking, stoom voor bedrijven en warmte voor woningen.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+