bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Maatregelen

Maatregelen

De afzonderlijke gemeenten hebben lokaal beleid vastgelegd in een afvalstoffenverordening en/of in een gemeentelijk afvalbeleidsplan. Maatregelen kunnen zijn gericht op afvalpreventie, afvalinzameling en -verwerking en het beheer van huishoudelijk en zwerfafval. Er is geen regionaal afvalbeleid. Wel werken de gemeenten in de regio samen in een regio-overleg Afval. Zo kunnen ze hun ervaringen met afvalverwerking delen.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+