bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Beleid en VANG

Beleid en VANG

Het Landelijke Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2, tweede wijziging) is sinds

5 januari 2015 in werking getreden. Het LAP2 geeft de hoofdlijn aan van het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. De provincies en gemeenten dienen het LAP te gebruiken als toetsingskader bij vergunningverlening op grond van de Wm waar afvalaspecten aan de orde zijn. Ook kan het gaan om het uitoefenen in het kader van het Activiteitenbesluit (Barim).

Het begrip recycling wordt in het LAP2 gebruikt voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel en met uitsluiting van energieterugwinning en het bewerken tot materialen bestemd te worden gebruikt als brandstof of als vulmateriaal.
Het programma VANG is begin 2015 gestart en omvat acties gericht op duurzaam produceren en duurzaam consumeren als op meer en beter recycling. Met het programma VANG wordt een transitie in gang gezet van een apart afvalbeleid naar een integraal grondstoffen en materialen beleid. Het betreft onder meer de doelstellingen verbetering van de afvalscheiding en inzameling, verduurzaming consumptiepatronen, aanpak specifieke ketens en afvalstromen en bestaand afvalbeleid richten op circulaire economie en innovatie.
Vanuit de inhoudelijke relatie tussen LAP2 en het programma VANG

wordt in de komende jaren het volgende gestimuleerd:

  • zuinig omgaan met grondstoffen (resource efficiency);
  • voorwerpen langer en meermaals gebruiken (hergebruik en reparatie);
  • optimaal benutten van reststromen;slim ontwerpen van producten (eco-design en substitutie van niet duurzame materialen).

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+