afval
bodem
geluid
groen
lucht
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Inleiding

Inleiding

Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor de uitstoot van CO2. Toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer leidt tot verandering van het klimaat. Klimaatverandering heeft een groot effect op mens en natuur. Een warmer klimaat zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt en er kan een gebrek aan zoet water ontstaan. Ook komt extreem weer vaker voor en verdwijnen sommige planten en diersoorten.

Energiebesparing is daarom gewenst, zeker als die energie afkomstig is van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Energiebesparing beperkt niet alleen de CO2-uitstoot, maar bespaart ook kosten. Daarnaast zorgt dit voor minder afhankelijkheid van leveranciers van dergelijke brandstoffen. Het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa is daarom van belang.

In 2014 is de aandacht voor klimaatverandering in de media verder toegenomen. Er zijn wereldwijd steeds meer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die actie ondernemen op klimaatgebied.

 

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+