afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
regio rijnmond
Test

Externe Veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s voor de omgeving. Dat beheersen is aan de orde bij de productie, het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor, en via buisleidingen. Veiligheidsrisico’s ontstaan ook door het gebruik van luchthavens en windturbines. Ongeveer een derde van de regio ligt in het invloedsgebied van bedrijfsactiviteiten of transport met gevaarlijke stoffen.

Gemeenten stellen externe veiligheidsvisies op zodat externe veiligheid meegenomen wordt bij ruimtelijke planvorming. Het is van belang dat gemeenten goed communiceren met burgers over hoe zij veiligheidsrisico’s afwegen tegen economische, ruimtelijke en andere belangen.

 

 


  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+