afval
bodem
energie
geluid
groen
water
externe veiligheid
regio rijnmond
Lucht

Inleiding

Gezondheidseffecten en effecten op de natuur

Luchtverontreiniging kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. In het bijzonder kinderen, ouderen en mensen met een luchtwegziekte of hart- en vaatziekte, krijgen sneller (en bij lagere hoeveelheden luchtverontreiniging) gezondheidsklachten. Boosdoeners zijn met name fijn stof en elementair koolstof (EC). Maar ook ozon en geur kunnen gezondheidseffecten hebben. Luchtverontreiniging heeft ook een negatief effect op de natuur. De kwaliteit van kwetsbare natuur in de regio Rijnmond staat onder druk, onder andere door (te hoge) depositie van stikstof.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+