afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
externe veiligheid
regio rijnmond
Inleiding

Inleiding

Een goede waterkwaliteit is van groot belang. Schoon en gezond water in rivieren, sloten, singels en plassen is immers goed voor dieren en planten. En waar dieren en planten gedijen, is het ook voor mensen aantrekkelijk wonen, werken en recreëren.

Waterkwaliteit staat centraal. De waterschappen en Rijkswaterstaat bepalen die aan de hand van de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn die er voor moet zorgen dat de samenstelling van het oppervlaktewater en het grondwater van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen voldoen. Wateradaptatie, het aanpassen aan hogere waterstanden en grotere hoeveelheden regen, komt niet aan bod.

 

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+